Vlada FBiH: Za nabavku vakcine protiv koronavirusa 13,2 miliona KM

0
338
Planirana je nabavka 1.230.000 doza vakcina protiv Covid-19

Nakon što je danas usvojila informaciju o predbilježbi za nabavu cjepiva protiv Covid-19 za Federaciju BiH u okviru COVAX mehanizma, Vlada FBiH se obavezala da nabaviti ovo cjepivo za 40 posto najranjivije populacije FBiH tako da se, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo FBiH, nabavlja 800.000 doza cjepiva.
Vlada će iz Budžeta FBiH za ove namjene osigurati ukupno 13,2 miliona KM, a od toga do 15.9.2020. godine 15 posto od ukupnog iznosa, odnosno 1.980.000 KM.
Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu.
Federalno ministarstvo zdravstva će, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, predložiti Vladi FBiH imenovanje tima koji bi obavljao aktivnosti u vezi s nabavom cjepiva protiv Covid-19 u okviru COVAX mehanizma.
Vlada podržava aktivnosti nabave cjepiva i kroz drugi mehanizam – Evropski plan za cijepljenje protiv Covid-19, čiji je cilj da osigura koordiniranu akciju na nivou Evrope radi zaštite javnog zdravlja osiguranjem optimalnog upravljanja Covid-19 cijepljenjem populacije u Evropi.
Federalno ministarstvo je zaduženo da s Ministarstvom civilnih poslova BiH do kraja ovog mjeseca potpiše sporazum o nabavci cjepiva.