Vlada FBiH: Za oblast socijalne zaštite 1,77 miliona KM

0
329
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vlada Federacije BiH je usvojila 1.770.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
Od ukupnog iznosa će rad ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH biti sufinansiran sa 700.000 KM, dok će za organizacije civilnih invalida (savezi i udruženja registrovani za rad sa osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata) biti izdvojeno 500.000 KM.
Za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici planirano je 250.000 KM, a sredstva su namijenjena sigurnim kućama koje na području FBiH pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.
Provedbi i uvođenju u pravo neratnih invalida namijenjeno je 200.000 KM, a korisnici su centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite s područja Federacije BiH.
Za finansiranje i rad udruženja penzionera bit će izdvojeno 80.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje 40.000 KM a za obilježavanje Dječije nedjelje 40.000 KM