Vlada FBiH: Za poticaje poljoprivredi 58,2 miliona KM

0
930
Počela isplata novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima

Vlada Federacije BiH je na današnjoj redovnoj sjednici u Sarajevu usvojila 58,2 miliona KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za poljoprivredu, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.
Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000 KM, a animalnoj 43.435.000 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.
Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000 KM, a 80.000 KM za organsku proizvodnju.
Sredstva od 295.000 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
Za izvršenje pravosnažnih sudskih presuda u oblasti novčane podrške iz prethodnih godina i rješenja u drugostepenom postupku predviđen je iznos od 850.000 KM.
Korisnici su dužni sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi, saopćeno je.
Kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tokom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstva. Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje i realizacije mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.