Vlada FBiH: Za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje još 2 miliona KM

0
899
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas je usvojila Program utroška sredstava ‘Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja’, utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja.
Sredstva od 2 miliona KM biće raspodijeljena na osnovu ugovora zaključenih po javnom pozivu iz 2016. godine, koji dospijevaju na plaćanje u 2018. godini.
Kako je obrazloženo, obaveze preuzete zaključenim ugovorima na osnovu javnog pozivu iz 2016. godine, nisu mogle biti u cijelosti realizirane u 2016. i 2017. godini. Od utvrđenih sredstava od 50 miliona KM, ukupno ugovorene obveze iznose 25.875.358 KM, a realizirano je 23.708,283,26 KM. Obzirom da se refundacija sredstava korisnicima subvencija vrši mjesečno, preostali dio obaveza dospijevaju na plaćanje u 2018. godine.

Dva miliona KM za plaćanje duga Gasprom exportu Moskva

Federalna vlada danas je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva’.
Sredstva od 2 miliona KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prijenosa sredstava i Federalnom ministarstvu finansija davati naloge da, s posebnog transakcijskog računa, prebaci raspoloživa sredstava.