Vlada FBiH: Za rješavanje statusnih pitanja branilaca i njihovih porodica 9 miliona KM

0
943
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, s pozicije transfera za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu, kojim je za ove namjene planirano 9.000.000 KM.
Ova sredstva bit će dodjeljivana korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2018. godinu, a koji će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom dnevnom listu.
Danas je donesena Odluka o uspostavi, načinu finansiranja i održavanja Jamstvenog fonda, koji podrazumijeva sredstva Vlade FBiH za plaćanje obaveza po aktiviranim jamstvima FBiH na ime zaduženja na koje se jamstvo odnosi. Minimalni iznos sredstava u Fondu je deset posto iznosa garantiranog, a neotplaćenog duga.
Vlada je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, kojim je, između ostalog, planirano da za 20 posto bude povećan iznos sredstava namijenjenih za provođenje mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla.
Federalna vlada je donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, a s ciljem finansiranja izrade Studije ‘Strateška procjene uticaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH’ i rada stručne komisije za recenziju ove studije, u ukupnom iznosu od 300.000 KM.
Federalno ministarstvo finansija upoznalo je članove Vlade s konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova za period januar – decembar 2018. godine, u kojem su svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 480,1 miliona KM.

Milion maraka subvencija za aerodrome Tuzla i Mostar

Vlada FBiH je za subvencioniranje redovnih avio-linija, iz sredstava namijenjenih unaprjeđenju avio prometa Federacije BiH, za JP Međunarodni aerodrom Tuzla i JP Međunarodna Zračna luka – Aerodrom Mostar, odobrila po 500.000 KM.