Vlada FBiH: Za subvencije doprinosa u aprilu 32,8 miliona KM

0
595
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o načelima lokalne samouprave (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 32.808.698,70 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za april 2020. godine.
Ova sredstva bit će isplaćena na teret sredstava planiranih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede.
U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da je odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica omogućeno subvencioniranje iz Budžeta FBiH poslovnim subjektima na ime doprinosa za obavezna osiguranja.
Porezna uprava FBiH, kao nadležni organ za odlučivanje po zahtjevu poslovnih subjekata o sticanju prava na subvencioniranje na ime doprinosa za obavezna osiguranja, dostavila je Federalnom ministarstvu finansija informaciju o poslovnim subjektima i iznosima koji su stekli pravo na subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, a po kojoj će biti isplaćena iz Budžeta Federacije BiH.
Prema toj informaciji, za april 2020. godine, po 20.889 zahtjeva poslovnih subjekata, za 141.019 zaposlenika, odobreno je ukupno 32.808.698,70 KM, od toga za doprinose za PIO 18.308.313,08 KM, za zdravstveno osiguranje 12.927.836,59 KM i za osiguranje od nezaposlenosti 1.572.549,03 KM.
Federalna vlada danas je odobrila i prenamjenu i prijenos sredstava u visini od 6.620.489,62 KM s posebnih namjenskih transakcijskih računa, i to s računa ‘Povrat uplate po osnovu plaćanja PDV-a na revolving osnovi’ u iznosu od 4.785.389,94 KM i računa ESCROW u iznosu od 1.835.099,68 KM. Odobrena sredstva bit će prenesena na transakcijski račun Federalnog ministarstva financija otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo, a nakon prijenosa sredstava će ovi transakcijski računi biti zatvoreni.
Ova sredstva će biti korištena za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja iz propisa o doprinosima u skladu s članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Manje subvencije javnim preduzećima

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža’ za 2020. godinu u iznosu od 1 milion KM. Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je na ovoj poziciji predviđeno 7 miliona KM.
Obzirom na to da je u toku pribavljanja ovih mišljenja nastupila epidemija Covid-19, Vlada je, s ciljem uspostavljanja mjera za ublažavanje njenih negativnih efekata, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta BiH za 2020. godinu, tako što su predviđena sredstva smanjena sa sedam na jedan milion KM.

Program dugoročnog finansiranja projekata dodjelom kredita

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.
Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su iz tri izvora.
Prvi su sredstva zatečena na računu u Union banci na dan 13.5.2020. godine u iznosu od 4.471.159,05 KM, koja mogu biti umanjena za oko 1.800.000 KM, s obzirom na započete, a nerealizovane aktivnosti po Programu TRF za 2019. godinu.
Drugi izvor su sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke FBiH. Očekivani iznos sredstava, prema procjeni Razvojne banke bi, na godišnjem nivou trebao iznositi oko 300.000 KM, a očekivani iznos može biti umanjen s obzirom da ova banka primjenjuje odluke bankarskih agencija o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19 koja se odnosi na potraživanja od pravnih osoba. S tim u skladu, Razvojna banka će odobriti mjere koje će klijentima pomoći da lakše premoste krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.
Među izvorima su i sredstva od povrata dodijeljenih kredita koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Razvojnoj banci. Iako iznos može biti umanjen iz istih razloga, prema procjeni Banke čekivani godišnji iznos bi trebao biti 1.500.000 KM.