Vlada FBiH: Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 105 miliona KM

0
315
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju preraspodjele sredstava predviđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu iz Fonda za stabilizaciju privrede, u iznosu od 105 miliona KM, na razdjele Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalng ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
Za ovaj iznos povećavaju se pozicije za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 30 miliona KM, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (poticaji za poljoprivredu) za 15 miliona KM i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 60 miliona KM.
Odluka je donesena u skladu sa zaključkom Federalne vlade od 9.9.2021. kojom su ova tri ministarstva bila zadužena da Federalnom ministarstvu finansija podnesu zahtjev za presapodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 105 miliona KM.
Vlada je danas, također, usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 30 miliona KM.
Cilj Programa je očuvanje radnih mjesta kroz osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za prevladavanje vanrednih okolnosti koje je izazvala pandemija Covid-19, u skladu sa općim i specifičnim kriterijima.
Ova sredstva su grant sredstva Federalnog ministarstva i bit će dodjeljivana na osnovu raspisanog javnog poziva.
Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije će Program i Odluku o njegovom usvajanju objaviti na svojoj web stranici.