Vlada FBiH: Za zatvaranje kolektivnih centara 145.000 KM

0
835
Vlada FBiH utvrdila kriterije za kreditiranje iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije

Vlada Federacije BiH na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu (u novim prostorijama u zgradi Energoinvesta) odobrila je izdvajanje iz Budžeta za 2018. godinu 145.000 KM za sufinansiranje Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine.
Ova sredstva će biti isplaćena s pozicije izdataka za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima – Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
Projekt ‘CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja’ ukupno je vrijedan 79,80 miliona KM, od čega su kreditna sredstva 79,23 miliona KM, a budžetska 0,57 miliona KM.
Vlada FBiH je, prihvatajući preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pokrene proceduru odobravanja izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta za 2018. u iznosu od 150.000 KM, kojim će biti finansirana izgradnja Centra za autizam u Tuzli.
Vlada FBiH je, s ciljem provođenja presuda Ustavnog suda FBiH, danas izmijenila i dopunila odredbe dva federalna zakona iz oblasti stambenih odnosa.
U prvom slučaju, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, čime su ispoštovane i provedene presuda Ustavnog suda FBiH od 24.6.2008. i 11.4.2017. godine koje su donesene zbog povrede prava na lokalnu samoupravu.
Utvrđivanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, provedena je presuda Ustavnog suda FBiH od 11.4.2017. godine kojom je utvrđeno da je dosadašnjim odredbama povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo.
Vlada FBiH je za sufinansiranje projekta ruralnog razvoja odobrila izdvajanje sredstava iz Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 724,140 KM. Za Razvoj ruralnog poduzetništva za I i II kvartal 2018., izdvojeno je 486.500 KM, dok je za sufinansiranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti izdvojeno 237.640 KM.
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
U obrazloženju za izmjenu odluke navedeno je da je općina Srebrenik dopisom od 25.1.2018. godine zahtijevala izmjenu ranije donesene odluke kako bi bili omogućeni razvoj i sanacija lokalne prometne infrastrukture. Radi se sredstvima iz GSM licence od 200.000 KM koja će biti iskorištena za sanaciju i rekonstrukciju dvije ceste u općini Srebrenik u mjesnim zajednicama koje graniče sa općinom Gradačac.
Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o izuzimanju i prenamjeni poljoprivrednog i šumskog zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i pratećih objekata na Koridoru 5c, u skladu s prostornim planovima. Riječ je o katastarskim česticama na dionici Buna-Počitelj, te dionicama Poprikuše – Nemila i Nemila – Donja Gračanica. Odluke su uslov za pribavljanje urbanističkih saglasnosti za ove dionice.

Saglasnost za kredite privrednim društvima AGI i Bontex

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu. Saglasnost  je data za dodjelu kredita privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000 KM i Bontex d.o.o. Maglaj od 165.000 KM.