Vlada Federacije BiH: Za izgradnju cesta 147,6 miliona KM

0
64
U okviru usvojenog programa bit će finansirano 11 cestovnih projekata na području FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program utroška sredstava ‘Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta’ u iznosu od 147,6 miliona KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH ovom ministarstvu. U okviru ovog Programa bit će finansirano ukupno 11 projekata na području Federacije BiH.
Za izgradnju autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla (Lot V Čanići – Tuzla), u dužini od osam kilometara, planirano je 10 miliona KM. Također je 10 miliona KM predviđeno za izgradnju poddionice Šićki Brod – Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo. Sredstva su namijenjena za projektovanje i eksproprijaciju, te građevinske radove i nadzor.
Sredstva od 9 miliona KM predviđeno je izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, dionica Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac u dužini od sedam kilometara, te 10 miliona KM za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena za projektovanje i eksproprijaciju.
Za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje planirano je 42 miliona KM, te 2 miliona KM za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez (LOT 4) na brzoj cesti Lašva – Nević Polje. Sredstva su namjenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor. Također je za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević Polje – Turbe, u dužini od 10,8 km planirano 3 miliona KM, i to za projektovanje.
Sredstva u iznosu od 46,6 miliona KM planirana su za izgradnju brze ceste Prača – Goražde, Lot 1 i Lot 2 (Tunel Hranjen 5,5 km i trasa BC 12,9 km), i to za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.
Osam miliona KM bit će izdvojeno za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tokom izgradnje južne obilaznice Mostara (četiri miliona KM) i pristupne ceste Varda – Rodoč (4 miliona KM).
Za projekat izgradnje gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša planirana su tri miliona KM, a sredstva su namjenjena za studije, projektovanje i revizije.
Danas usvojenim Programom, planirana su četiri miliona KM za rekonstrukciju i sanaciju ceste Kreševo – Kiseljak, od čega su dva miliona KM namjenjena za eksproprijaciju i projektiranje, te dva miliona KM za građevinske radove i nadzor.
Dio odobrenih sredstava za ove projekte nalazi se na posebnom računu za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, dok će se ostatak potrebnih sredstava osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama.
Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.