Vlada Kantona Sarajevo: Besplatan studij za 36 studenata

0
90
Troškovi studija 36 studenata bit će finansirani iz Budžeta Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za oslobađanje troškova studija svakog trećeg i narednog djeteta koje dolazi iz porodice koja školuje dvoje djece u statusu studenta koji finansira svoj studij na Univerzitetu u Sarajevu.
Troškovi njihovog studija bit će finansirani iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i inicijativu Senata UNSA.
Prema podacima Univerziteta, 36 studenata će biti oslobođeno plaćanja školarine u ovoj studijskoj godini, i to 30 redovnih samofinansirajućih studenata, tri vanredna i tri DL studenta.