Vlada Kantona Sarajevo kupuje 25 stanova u Vogošći za boračku populaciju

0
296
Za kupovinu 25 stanova u naselju Rosulje budžetom KS predviđena sredstva od 2,67 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za potpisivanje ugovora u svrhu kupovine 25 stanova za pripadnike boračke populacije, u stambenom objektu ‘E’, u vogošćanskom naselju Rosulje.
Ugovori će biti potpisani sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, a nakon što saglasnost na njihovo zaključenje da i Skupština Kantona Sarajevo.
Za kupovinu 25 stanova u Budžetu KS su predviđena sredstva u iznosu od 2.670.325 KM.