Vlada KS donijela odluku o nabavci dodatnih količina gasa, cijena četiri puta viša

0
540
U Kantonu Sarajevo smanjena cijena grijanja, računi za april bit će manji za 10 posto

Vlada Kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici donijela odluku da nabavi dodatne količine gasa po tržišnoj cijeni, kako bi spriječila obustavu grijanja za više od 150.000 građana, koji su korisnici ‘Toplana’.
Za naredni period zatražena je nabavka dodatnih 500.000 kubika gasa, koji bi po ugovorenoj cijeni koštali 372.000 KM, a bit će plaćeni četiri puta više.
Sarajevogas će u narednom periodu poduzeti pravne radnje koje se tiču nepoštivanja ugovora od strane Energoinvesta, zbog neisporučenih ugovorenih količina gasa i naknade štete uzrokovane neizbježnom nabavkom dodatnih količina gasa po značajno uvećanoj cijeni, saopćeno je.
Podsjećamo, u posljednja tri dana za Kanton Sarajevo je isporučeno 215.000 kubika gasa manje u odnosu na garantovane količine.
Manjak je nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika gasa od strane kompanije Arcerol Mittal, na ime navodnog remonta.
“Energoinvest traži da Kanton Sarajevo plaća tržišnu cijenu gasa za dodatne količine, a koja je četiri puta viša od ugovorene, dok Arcelor Mittal dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada KS neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani”, navode iz Vlade KS.
Trenutno u Sarajevu 70 posto kotlovnica radi na alternativnim gorivima zbog reduciranih količina gasa.