Vlada KS od EBRD-a traži kredit za izgradnju tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica i nabavku novih tramvaja

Za realizaciju projekta 'Adaptivno upravljanje saobraćajem' planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 7 miliona eura

0
543
Nabavka novih tramvaja pomoći će razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo kreće u pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) radi osiguranja kreditnih sredstava za realizaciju projekata izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, obnove voznog parka za tramvajski saobraćaj, kao i za projekt ‘Adaptivno upravljanje saobraćajem’.
U sastav tima za vođenje pregovora s EBRD-om imenovani su ministri finansija i saobraćaja KS Davor Čičić i Adnan Šteta.
“Riječ je o kapitalnim projektima koji su uvršteni u Program javnih investicija za period 2021 – 2023. godine, a čija realizacija dijelom predviđa osiguranje i kreditnih sredstava u iznosu od oko 37 miliona eura. Projekti su usklađeni sa strateškim ciljevima Vlade KS i Ministarstva saobraćaja koje ih treba implementirati”, istakao je ministar Čičić.
Za realizaciju projekta ‘Adaptivno upravljanje saobraćajem’ planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 7 miliona eura, a podrazumijeva uspostavljanje učinkovitijeg sistema upravljanja saobraćajem u odnosu na standardni. Projekt podrazumijeva nabavku najmodernije senzorske opreme, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.
Ministar Šteta je kazao da je za realizaciju projekta ‘Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica’ planirano kreditno zaduženje u iznosu od 20 miliona KM. Za nabavku novih tramvaja Kanton će se kreditno zadužiti 10 miliona eura.
“Radi se nabavci dodatnog broja tramvaja, obzirom da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za isporuku 15 tramvaja za čiju je nabavku Vlada ranije sklopila ugovor o kreditnom zaduženju u iznosu od 30 miliona KM sa EBRD-om”, kazao je ministar Šteta.