Vlada KS: Pravo na subvencioniranje grijanja imat će i kvadriplegičari

0
1367
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na svojoj 114. sjednici na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, donijela izmijenjenu Uredbu o subvencioniranju troškova grijanja na osnovu koje će korisnicima stalne novčane pomoći, kao najugroženijoj kategoriji stanovništva, biti omogućeno da ostvare pravo na subvencioniranje troškova grijanja u iznosu do 90 KM.
Dopunama ove uredbe pravo na ostvarenje ove vrste subvencije, pored paraplegičara, imat će i kvadriplegičari.
Rješenja o uvođenju ovih prava izadavat će Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad, navodi se u saopćenju Vlade Kantona Sarajevo.
“Prema posljednjim podacima ove ustanove 490 osoba ima pravo na stalnu novčanu pomoć. Sredstva im je obezbijedilio resorno ministarstvo, koje subvencionira i njihove komunalne troškove od 50 KM. Sad smo u Budžetu za 2018. godinu obezbijedili finansijska sredstva namijenjena za subvencioniranje grijanja i za kvadriplegičare, kako bi im omogućili da što lakše preprode zimske dane”, kazala je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović.