Vlada KS: Produžen rok općinama da usklade dokumentaciju sa mjerama zaštite ventilacionih koridora

0
281
Neophodna zaštita urbanih ventilacionih koridora u Kantonu Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo danas je izmijenila raniju odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora, utvrđenih u Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada u KS. Izmjenama je, naime, produžen rok važenja navedene odluke do 1. jula 2021. godine.
“U cilju zaštite ventilacionih koridora u Kantonu Sarajevo neophodno je bilo kao privremenu mjeru usvojiti ovu odluku, zbog činjenice da lokalne samouprave nisu u roku provele aktivnosti na usklađivanju detaljne planske dokumentacije sa navedenom Studijom, a što je neophodno uraditi kako se ne bi narušili ventilacioni koridori utvrđeni u Studiji do donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast”, naveo je kantonalni ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić.
Vlada KS je ranije usvojila Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora koja je imala privremeni karakter primjene u trajanju od šest mjeseci.
“Za vrijeme trajanja te odluke, nosioci pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata, odnosno Grad i općine, bile su dužne da u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, izvrše analizu svih detaljnih planskih dokumenata koji zahvataju ventilacione koridore i u skladu s instrukcijama Ministarstva pristupe aktivnostima na izmjenama i dopunama tih planskih dokumenata. Kako jedinice lokalne samouprave nisu pristupile usklađivanju detaljnih planskih dokumenata u propisanom vremenskom roku, obzirom da je bio i period lokalnih izbora, kao i da su se mijenjale njihove strukture vlasti, produžen je rok važenja već donesene Odluke”, obrazložio je ministar Kapidžić.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here