Vlada KS sufinansira kalorimetre za 1.000 korisnika usluga centralnog grijanja

0
137
Uvođenje kalorimetra za korisnike usluga centralnog grijanja: Plati se samo utrošena toplotna energija

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP Toplane Sarajevo tokom naredne sedmice objavit će javni poziv za akciju ‘Koliko potrošiš toplotne energije, toliko platiš’, što praktično znači uvođenje kalorimetara za korisnike usluga centralnog grijanja.
Javnim pozivom detaljno će biti obrazložen način prijavljivanja, finansiranja, kao i svi drugi potrebni zahtjevi za realizaciju ove aktivnosti.
“Vlade KS putem Ministarstva i KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. odlučili su sufinansirati uvođenje kalorimetara za 1.000 domaćinstava u KS na način da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS izvojilo za ovu akciju 300.000 KM, a KJKP Toplane Sarajevo također 300.000 KM”, saopćeno je iz Ministarstva.
To praktično znači da će po jednom domaćinstvu biti sufinansirano uvođenje kalorimetra na način da će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS izvojiti 300 KM, a KJKP Toplane dodatnih 300 KM, dok bi ostatak do punog iznosa uvođenja kalorimetra snosilo domaćinstvo koje pokaže interes, a taj iznos bio bi približan pojedinačnom iznosu učešća Ministarstva.
Efekti uvođenja kalorimetara su višestruki. Prvenstveno se radi o tome da svako domaćinstvo samo vodi računa o kvalitetu grijanja u svom stanu, a procjena je da se učešće domaćinstva u ovoj akciji može vratiti kroz manje troškove grijanja već za jednu, a maksimalno dvije sezone grijanja.
Iz resornog ministarstva napominju da će mogućnost prijave u ovom trenutku biti moguća jedino za korisnike grijanja sa jednocijevnim sistemom. Među korisnicima centralnog grijanja je 11.000 domaćinstava koji mogu ugraditi kalorimetar, a već oko 20% njih ima ugrađene kalorimetre. Ovo je nedovoljno i stoga se provodi ova aktivnost.
“Ovo znači da prostora ima za daljnju ugradnju i ovom prvom aktivnošću apelujemo na sve korisnike jednocijevnog sistema grijanja da obrate pažnju na predstojeći javni poziv i uzmu učešća u akciji koja ako pokaže dobre rezultate sigurno će biti nastavljena i naredne godine”, navode iz resornog ministarstva.
Cilj ove akcije je da svako domaćinstvo putem kalorimetra samostalno upravlja količinom utrošene energije za zagrijavanje prostora i time sami određuje stepen štednje i racionalnog korištenja toplotne energije.