Vlada KS: Usvojene liste za zapošljavanje 65 pripravnika i 210 nezaposlenih osoba

0
2887
Sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je danas (na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice), usvojila liste poslodavaca, te listu nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uvjete za učešće u Programu sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života.
Na listama se nalaze poslodavci koji ispunjavaju uvjete za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, poslodavci koji ispunjavaju uvjete za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, te poslodavci koji ispunjavaju uvjete za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ‘Zlatna značka’. Realizacijom ovih programa osigurat će se upošljavanje 65 pripravnika i 210 nezaposlenih osoba, saopćeno je iz Vlade KS.
Javni poziv za pojedinačne podsticajne mjere JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo raspisala je 8. maja ove godine.
U Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika, od 55 podnesenih prijava utvrđeno je da 40 poslodavaca ispunjava uvjete iz javnog poziva, koji će zaposliti 65 pripravnika i to: 32 sa VSS i VŠS i 33 sa SSS i KV stručnom spremom. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno i to: 12 mjeseci za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i KV stručnu spremu, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM za VSS i VŠS i 500 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku. Navedena sredstva namijenjena su za isplatu minimalne neto plate u spomenutim iznosima, po pripravniku. Uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa na navedenu minimalnu neto platu i svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.
U Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, na Javni poziv prijavilo se 13 poslodavaca koji su iskazali potrebu za zapošljavanjem 122 nezaposlene osobe. Uvjete ispunjava 11 poslodavca kod kojih će biti zaposlena 117 nezaposlenih osoba, dok dva poslodavca ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva. Služba će poslodavcima, korisnicima ovog programa, finansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 3.000 KM po osobi, uz obavezu poslodavca da te osobe po okončanju obuke ili dokvalifikacije zaposli na period od najmanje šest mjeseci. Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od navedenog iznosa, oni padaju na teret poslodavca.
Za Program sufinansiranja zapošljavanja ‘Zlatna značka’, Vlada KS je dala saglasnost da se poslodavcu – JU Bosanski kuturni centar omogući upošljavanje jedne nezaposlene osobe iz ove ciljne kategorije. Služba će po ovom programu poslodavcu, mjesečno, u periodu od 12 mjeseci, refundirati sredstva u visini od 1.300 KM za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.
Za Program sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života pravo učešća su imale mlade osobe koje su bile prijavljene na evidenciju nezaposlenih i koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću u Kantonu Sarajevo, a koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.350.000 KM i planirano je samozapošljavanje 150 nezaposlenih osoba iz ove grupe. Međutim, od 102 pristigle aplikacije, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da 92 aplikacije ispunjavaju uvjete iz javnog poziva. Služba će mladim nezaposlenim osobama koje budu obuhvaćene ovim programom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od po 1.800 KM, te mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM za isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa. Planira se da se za provedbu ove podsticajne mjere utroši 828.000 KM.