Vlada KS usvojila liste poslodavaca: Posao će dobiti 529 nezaposlenih

0
239
Kroz program 'Posao za sve' zaposlit će se 529 osoba sa biroa u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ‘Posao za sve’, po javnom pozivu od 9. decembra ove godine.
Liste će biti objavljene početkom naredne sedmice na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kroz ovaj program bit će zaposleno 529 osoba sa biroa.
Prednost u zapošljavanju imaju nezaposleni demobilisani borci i djeca demobilisanih boraca, šehidske porodice, ratni vojni invalidi, djeca RVI koji imaju 100% procenat invalidnosti, djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja, civilne žrtve rata, osobe koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije objave javnog poziva, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, osobe koje ostvaruju pravo na dječiji dodatak i njihova djeca, lica sa invaliditetom i lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, samohrani roditelji i njihova djeca, korisnici javnih kuhinja, osobe sa statusom člana domaćinstva u kojem nijedan član nije zaposlen, kao i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, u kojem imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.
“Za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u iznosu od 5.086.934 KM, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Službe za zapošljavanje KS. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom i potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom, u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 12 mjeseci refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800 KM po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca”, navela je resorna ministrica Jasna Agić.
Podsjetila je da je ovo treći program koji je implementiran u ovoj godini kroz aktivne mjere zapošljavanja, od ukupno njih pet. Ostala dva programa odnose se na Program sufinansiranja zapošljavanja 200 pripravnika sa visokom stručnom spremom i Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba, koji će biti implementirani u narednih 15 dana.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here