Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o zakupu poslovnog prostora

0
91
Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo danas je na prijedlog Ministarstva privrede KS utvrdila Nacrt zakona o zakupu poslovnog prostora, čime je otvorila put ka njegovom daljem usvajanju u skupštinskoj proceduri. Ovaj nacrt zakona donosi niz novina s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja.
Osnovni cilj predloženog Zakona je regulisanje oblasti zakupa poslovnih prostora s namjerom eliminisanja neefikasnih procedura koje su često pratile dugotrajnost i kompleksnost postupka primjene trenutno važećeg zakona.
Uvođenjem ovog zakona planira se jasno definisanje nadležnosti kod zakupa i ugovornih strana, regulacija sanacije, uspostava registara, određivanje zona poslovnih prostora, formiranje Komisije za poslovne prostore i Drugostepene komisije iste namjene, preciziranje postupka dodjele ugovora o zakupu, pružanje pravne zaštite u procesu dodjele ugovora o zakupu, definisanje sadržaja ugovora o zakupu, kontrola provođenja ugovora o zakupu, nadzor nad primjenom ovog zakona, prekršajne odredbe i druga bitna pitanja koja se odnose na zakup poslovnih prostora.
Značajna novina koju donosi ovaj nacrt zakona jeste uspostava pojedinačnih registara i Centralnog registra poslovnih prostora, a što će prvi put stvoriti mogućnost praćenja i evidencije svih poslovnih prostora u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina s područja KS, javnih ustanova, čiji je osnivač Kanton ili jedinice lokalne samouprave i privredno društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili općina, samostalnih upravnih organizacija i fonda, čiji je osnivač također Kanton Sarajevo.
“Očekujemo da će ovaj zakon doprinijeti efikasnijem i transparentnijem upravljanju poslovnim prostorima unutar Kantona Sarajevo, stvarajući pravni okvir koji će podržati privredni razvoj i olakšati procese zakupa poslovnih prostora”, kazao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović.
Nacrt zakona će biti predmet razmatranja na jednoj od narednih sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.