Vlada RS: 10,9 miliona KM za zapošljavanje 2.029 lica

0
416
Saradnja Vlade RS i Rafinerije nafte Brod za ulaganje u sektor energetike

Vlada Republike Srpske na danađnjoj sjednici usvojila je Akcioni plan zapošljavanja u ovom bh. entitetu u 2020. godini.
Za provođenje ovogodišnjeg plana planirana su sredstva u iznosu od 10.928.106 KM a planirano je zapošljavanje 2.209 lica.
Na osnovu realizacije mjera iz ranijih godina, kao i sredstava koja su na raspolaganju za finansiranje programa zapošljavanja u 2020. godini, predložena je realizacija sljedećih programa:
• Za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih: djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca VRS – Projekat ‘Zajedno do posla’ obezbijeđena su sredstva u iznosu od milion KM za zapošljavanje 190 lica.
• Programom podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama – udruživanje sredstava za zapošljavanje planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM.
• Programom podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika, gdje su uključena i djeca poginulih boraca planirana su sredstva od 4.023.009,60 KM, od čega će za finansiranje pripravnika sa VSS biti izdvojeno 3.696.6192 KM. Ovim programom je predviđeno zapošljavanje 615 lica bez radnog iskustva.
• Za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za potrebe poslodavaca obezbijeđena su sredstva od 199.500 KM. Ovaj program obuhvatiće ukupno 104 lica.
• Za Program podrške zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi (nezaposlenih s preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje) predviđena su sredstva od 5.275.000 KM. Ovim programom predviđeno je zapošljavanje ukupno 1.261 lice, od čega će 1.030 lica biti zaposleno kod poslodavaca dok bi 231 lice bilo obuhvaćeno putem samozapošljavanja.
• Za Program podrške zapošljavanju Roma u RS-u u 2020. godini obezbijeđena su sredstva iz budžeta zajedničkih institucija u iznosu od 230.597,30 KM. Po ovom programu predviđeno je zapošljavanje 39 lica.