Vlada RS će platiti doprinose u martu i aprilske plate za one koji ne rade

0
811
Zora Vidović, ministrica finansija RS

Budžet Republike Srpske je stabilan iako su prihodi u periodu januar-mart manji za 40 miliona KM, rekla je Zora Vidović, ministrica finansija RS. Ona je dodala da je prioritet da se sačuva stabilnost budžeta, ali je važno i da se pomogne privredi.
Ona je kazala da će Vlada RS platiti martovske poreze i doprinose za one koji ne rade, te da će u aprilu za njih biti obezbijeđene plate i doprinosi zbog zabrane rada usljed pandemije koronavirusa.
“Mi ćemo isplatiti minimalne plate sa doprinosima i porezima, a poslodavac ako ima mogućnost može radnicima da isplati veći dio”, rekla je Vidović.
Ministrica finansija RS je dodala da se mogu očekivati i problemi u privredi.
“Određeni broj fabrika koje rade za izvoz, neće moći da izvoze i doći će u probleme. Očekivati je i da određen broj preduzeća koji uvozi sirovinu bude u problemu s obzirom da se sirovine sada jako teško uvoze”, rekla je Vidović, dodajući da će i tim preduzećima nastojati pomoći u skladu sa mogućnostima.