Vlada RS će podržati privrednike sa 13,5 miliona KM za direktna ulaganja

Podsticajima za direktna ulaganja podržani su projekti privrednih subjekata koji zapošljavaju ukupno 19.560 radnika

0
212
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici prihvatila je Informaciju o sprovođenju Javnog poziva za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 13,5 miliona KM.
Podsticaji su namijenjeni za podršku realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije, a predmet dodjele podsticaja bila je nabavka savremenih tehnologija i nove opreme ili opreme koja nije starija od 12 godina, te razvoj i inovacija.
Na javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini, prijavilo se 312 privrednih subjekata, od čega je 238 privrednih subjekata dostavilo prijave koje su blagovremene, potpune i dopuštene, te ispunjavaju sve opšte i posebne uslove javnog poziva.
Od ukupnog broja prijavljenih, 74 privredna subjekata nisu zadovoljila uslove tražene javnim pozivom, a najčešći razlog odbijanja bili su: nedovoljan broj radnika, neadekvatna šifra djelatnosti, neizmirene poreske obaveze, nepotpuna dokumentacija, projekat koji nije izrađen u skladu sa okvirnom metodologijom i drugo, dok je jedan privredni subjekt dostavio neblagovremenu prijavu.
Podsticajima za direktna ulaganja podržani su projekti privrednih subjekata koji zapošljavaju ukupno 19.560 radnika, a koji su u nabavku i uvođenje savremene opreme i tehnologije investirali oko 78 miliona KM.
Posmatrano po sektorima najviše korisnika podsticaja je iz drvne industrije (77 korisnika), zatim slijedi metalna i elektro industrija (74 korisnika), tekstila i obućarska industrija (35 korisnika).
Kada je riječ o vrijednosti investicija po sektorima, najviše investicija se realizuje u sektoru metalne i elektro industrije (26,3 miliona KM), a zatim slijedi sektor drvne industrije (24,7 milona KM).
Inače, ove godine je 15 privrednih subjekata realizovalo investicije veće od jednog miliona KM i to iz oblasti metalne, hemijske, drvne i industrije papira. Takođe, značajne investicije se odnose na nabavku proizvodnih linija, digitalizaciju proizvodnih procesa, CNC mašina, robota, lasera i slično.