Vlada RS će snositi troškove arbitražnog postupka sa Slovencima oko RiTE Ugljevik

0
974
Elektrogospodarstvo Slovenije traži naknadu od 1,36 mlrd KM za prijeratna ulaganja u RiTE Ugljevik

Vijeće ministara BiH danas je na 128. sjednici dalo saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske u vezi s arbitražnim postupkom u predmetu po tužbi Elektrogospodarstva Slovenije – Razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor, protiv tužene Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.
Ovlašten je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić da potpiše ovaj sporazum.
Prema Sporazumu, Vlada Republike Srpske se obavezala da snosi sve troškove za vođenje arbitražnog postupka, kao i da izvrši isplatu novčanog iznosa na osnovu konačne arbitražne odluke, ukoliko takva odluka bude obavezivala Bosnu i Hercegovinu.
Bosnu i Hercegovinu će u ovom sporu nastaviti zastupati Pravobranilaštvo BiH i advokati i advokatski uredi za pružanje međunarodnih ekspertskih pravnih usluga izabranih u skladu s postupkom javnih nabavki.
Riječ je o arbitražnom sporu koji je Elektrogospodarstvo Slovenije pokrenulo protiv BiH pozivajući se na prijeratna ulaganja u Rudnik i Termoelektranu Ugljevik, sa zahtjevom za naknadu u iznosu 1.359.645.000 KM.