Domovi zdravlja u RS od januara 2022. prelaze na trezorski sistem poslovanja

0
468
Prelazak javnih zdravstvenih ustanova u RS na trezorski sistem poslovanja

Vlada RS je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o trezorskom sistemu poslovanja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zaključkom Vlade zadužuju se javne zdravstvene ustanove: Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Dom zdravlja Bijeljina, Dom zdravlja Drinić, Dom zdravlja ‘Dr Dušan Marčeta’ Istočni Drvar, Dom zdravlja ‘Sveti Luka’ Kalinovik, Dom zdravlja ‘Sveti Pantelejmon’ Kotor Varoš, Dom zdravlja ‘9. januar’ Krupa na Uni, Dom zdravlja ‘Dr Mladen Stojanović’ Laktaši, Dom zdravlja Ljubinje, Dom zdravlja ‘Dr Jovan Rašković’ Mrkonjić Grad, Dom zdravlja Nevesinje, Dom zdravlja Prijedor, Dom zdravlja Prnjavor, Dom zdravlja Srbac, Dom zdravlja Stanari, Dom zdravlja ‘Sveti Sava’ Teslić, Dom zdravlja Milići i Dom zdravlja Šipovo da preduzmu sve potrebne mjere i radnje, iz svoje nadležnosti, u cilju ulaska u trezorski sistem Republike Srpske od 1. januara 2022. godine.
Takođe, ovim zaključkom zadužuju se jedinice lokalne samouprave: Grad Bijeljina, Opština Drinić, Opština Istočni Drvar, Opština Kalinovik, Opština Kotor Varoš, Opština Krupa na Uni, Opština Laktaši, Opština Ljubinje, Opština Mrkonjić Grad, Opština Nevesinje, Grad Prijedor, Opština Prnjavor, Opština Srbac, Opština Stanari, Opština Teslić, Opština Milići i Opština Šipovo da, u skladu sa nadležnostima, preduzmu sve potrebne aktivnosti na uključivanju nadležnih domova zdravlja u lokalne trezore od 01.01.2022. godine.
Očuvanje i unapređenje finansijske održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske jedan je od prioritetnih ciljeva definisanih u Programu ekonomskih reformi RS za period 2021–2023. godine. Dosadašnja iskustva su pokazala da trezorski način poslovanja omogućava kvalitetnije i transparentnije finansijsko planiranje, upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Prelaskom na trezorski sistem poslovanja domovi zdravlja i druge zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prestaju da funkcionišu kao individualne poslovne cjeline već, kao budžetski korisnici, postaju dio jedinstvenog trezorskog sistema RS koji podrazumijeva drugačije operativne procedure i prakse, naročito kada se radi o finansijskom upravljanju. Shodno tome, jedinice lokalne samouprave, kao osnivači lokalnih domova zdravlja, dobijaju mogućnost i nadležnost neposrednog praćenja planiranja, upravljanja i kontrole finansijskog poslovanja nadležnog doma zdravlja.