Vlada RS donijela odluku o garantnom programu za podršku privredi

0
606
Sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19.
Cilj Garantog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed pandemije Covid-19.
Maksimalan iznos garancije RS na nivou osiguranih portfolija kredita u okviru Garantnog programa iznosi 50 miliona KM, a finansijske organizacije mogu da za realizaciju Garantnog programa odobre kredite u iznosu do 238 miliona KM. Maksimalan iznos kredita je: za mikropreduzeća do 30.000 KM, za mala preduzeća do 100.000 KM i za srednja preduzeća do 250.000 KM.
Vlada RS donijela je i odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan za finansiranje Projekta Koridor 5c – dio I, u ukupnom iznosu od 12,9 miliona eura.
Donatorska sredstva su namijenjena za kofinansiranje Projekta koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, i to za kofinansiranje izgradnje: dvije petlje auto-puta u mjestu Johovac (Tovira) i Rudanka (Kostajnica), zatim dionice auto-puta u dužini od 6,1 km između ovih petlji i priključnog puta sa dvije trake od oko 1 km za spajanje postojećeg glavnog puta, uključujući prelaz preko rijeke Bosne.
Donatorska sredstva se realizuju putem EBRD-a, u skladu sa njihovim važećim procedurama.