Vlada RS ide u novo zaduženje obveznicama u iznosu od 75 miliona KM

0
143
Vlada RS usvojila Akcioni plan za zapošljavanje do 2025. godine

Vlada RS danas je usvojila dvije odluke o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju RS za 2023. godinu.
Prema usvojenoj Odluci o 59. emisiji obveznica RS planirano je da se emituje 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu euro.
Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (po isteku roka od sedam godina od dana registracije emisije), a kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).
U usvojenoj Odluci i 60. emisiji obveznica RS javnom ponudom planirano je da se emituje 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija se emituju u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) na način da se od nominalnog iznosa isplaćuje 10% u 2024. godini, 10% u 2025. godini, 10% u 2026. godini, 10% u 2027. godini i 60% u 2028. godini. Kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) i računa se na neotplaćeni dio glavnice.
Prema posljednjim podacima, trenutno stanje ukupnog duga Republike Srpske, kada se poredi sa kretanjem BDP-a, iznosi 40,8% BDP-a, a javnog duga 34,4% BDP-a.
Nema sumnje da će se navedena kretanje BDP-a znatno promijeniti nakon pomenutih emisija obveznica RS, ali i predstojećih aukcija trezorskih zapisa i obveznica na Banjalučkoj berzi (12. i 20 juni) i planiranim ukupnim zaduženjem od 225 miliona KM.

Vezani tekst: RS emisijom obveznica i trezorskih zapisa ide u novo zaduženje od 225 miliona KM