Vlada RS planira nabavku aviona za protivgradnu zaštitu

0
164
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiva)

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o stanju vodoprivrednih objekata u ovom bh. entitetu, na području koje pripadaju slivu rijeke Save i potrebi nastavka radova na uređenju i sanaciji vodoprivrednih objekata.
Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede neophodna sredstva u iznosu od 9,3 miliona KM sa uračunatim PDV, za provođenje ovih aktivnosti.
Javna ustanova ‘Vode Srpske’ zadužena je da u cilju provođenja ovih aktivnosti provede postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
U Informaciji je navedeno da je u periodu od 2020-2022. godine sanirano i uređeno 445 kilometara primarne kanalske mreže i 422 kilometra sekundarne kanalske mreže, a ukupna vrijednost (sa PDV-om) izvedenih radova iznosi 13,2 miliona KM.
Sa do sada izvedenim radovima, sanirano je i uređeno oko 75 posto vodoprivrednih objekata, odbrambenih i obodnih nasipa i hidromelioracionih mreža primarnih, sekundarnih i tercijarnih kanala koji gravitiraju slivu rijeke Save.
Vlada RS danas je usvojila i informaciju o potrebi finansiranja Projekta dogradnje i proširenja sistema protivgradne zaštite. Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede sredstva u iznosu od 11,7 miliona KM sa PDV-om za realizaciju prve faze Projekta dogradnje i proširenja sistema protivgradne zaštite RS.
Projekat će se provoditi u dvije faze, a između ostalog predviđena je nabavka aviona za protivgradnu zaštitu sa ugrađenim aviogeneratorom, kupovina radara za radarski centar u Trebinju, kao i izgradnja objekta sa infrastrukturom i putem, kao i projektovanje i izgradnja 60 dodatnih automatskih protivgradnih stanica, te 208 prizemnih generatora srebro-jodida.