Vlada RS usvojila Akcioni plan za provođenje Strategije socijalne zaštite do 2025.

0
22
Vlada RS usvojila Plan korišćenja sredstava za poticaj razvoja poljoprivrede i sela (Foto: Arhiva)

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije socijalne zaštite RS za period 2023-2025. godina. Strategijom su definisana tri strateška cilja, osam prioriteta i 24 mjere.
Vlada je donijela i Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave. Ovom odlukom sufinansiraće se projekati kojima se podstiče lokalni razvoj u sljedećim jedinicama lokalne samouprave: Jezero, Han Pijesak, Višegrad, Šipovo, Petrovo, Rudo, Berkovići, Vlasenica, Ljubinje, Novi Grad i Novo Goražde. Ukupna sredstva koja će biti dodijeljena nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave iznose 195.700 KM.
Vlada RS prihvatila je i Informaciju o provođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period januar-juni 2023. godine. Za dodjelu podsticaja, za osmi obračunski period, prijavilo se 888 privrednih subjekata koji zapošljavaju oko 55.813 radnika. Podsticaj u osmom obračunskom periodu isplaćen je u iznosu od 8,63 miliona KM za 830 privrednih subjekata koji su povećali platu za 29.932 radnika.
Sredstva podsticaja za povećanje plata radnika isplaćena su privrednim subjektima koji posluju na području 37 gradova/opština RS, a najveći iznos podsticaja isplaćen je privrednim subjektima iz prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 3,7 miliona KM (ili 43,3%).
Najznačajni efekati podsticaja u osmom obračunskom periodu je povećanje plata radnika za 14,16% u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj, zatim pozitivni uticaj na cjelokupnu privredu: povećanje uplate doprinosa za 13,8 miliona KM, povećanje broja zaposlenih za 4,56% u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na 2022. godinu.
Vlada RS dala je saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 555.000 KM. Sredstva u iznosu od 277.000 KM biće utrošena za finansiranje povratka u Federaciju BiH i to za finansiranje opština u kojima žive srpski povratnici – Bosansko Grahovo, Sanski Most, Drvar, Petrovac, Glamoč, Ravno, Mostar i Odžak, dok je 168.000 KM namijenjeno finansiranju povratka u RS (Prijedor, Derventa, Gradiška i Pelagićevo). Ostatak sredstava u iznosu od 80.000 KM biće utrošeno za pomoć interno raseljenim licima, a 30.000 KM je namijenjeno za pomoć pri sanaciji vjerskih objekata u dvije srpske pravoslavne crkvene opštine u Olovu (FBiH) i u Mašićima na području Gradiške (RS).