Vlada RS utvrdila Prijedlog porodičnog zakona: Unaprijeđena zaštita prava i interesa djeteta

0
528
Održana 198. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog porodičnog zakona RS kojim je unaprijeđena zaštita prava i interesa djeteta, a posebno u pogledu održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenja roditeljskog prava i prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja.
Preciznije su uređeni imovinski odnosi između bračnih supružnika a novinu predstavlja uvođenje instituta porodičnog doma, koji uživa poseban pravni režim u slučaju prestanka braka ili zajednice života roditelja maloljetnog djeteta.
Redefinisan je institut usvojenja sa ciljem da se unaprijedi i precizira ocjena podobnosti lica koja žele da usvoje tuđe dijete, odnosno djeteta za usvajanje, kao i da proces usvojenja bude efikasan u pogledu zaštite interesa djeteta bez roditeljskog staranja.
Prošireno je i polje pravnih dejstava koja se priznaju za vanbračnu zajednicu.

Finansiranje programa lijekova

Vlada RS danas je donijela i Odluku o načinu finansiranja programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a kojom se reguliše način finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu.
Prema ovoj odluci, sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2023. godinu, u iznosu od 71,6 miliona KM, na budžetskoj stavci transfera Fondu zdravstvenog osiguranja za poseban program lijekova.
Donošenje ove Odluke predviđeno je odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.