Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem

0
366
Saradnja Vlade RS i Rafinerije nafte Brod za ulaganje u sektor energetike

Vlada RS utvrdila je danas Prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj. Cilj ovog zakona je uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj.
Osnovni razlog za donošenje zakona je potpunije i sveobuhvatnije regulisanje oblasti strateškog planiranja kao osnovne komponente razvoja javnih politika.
Takođe, bitan razlog za donošenje zakona je usaglašen pristup strateškom planiranju zasnovan na istim metodologijama na oba nivoa vlasti u Republici Srpskoj – republički nivo i nivo jedinica lokalne samouprave, a što će u konačnici doprinijeti uravnoteženom razvoju društva u svim segmentima.
Donošenjem ovog zakona uspostaviće se dugoročno održiv i efikasan sistem strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te će se steći uslovi za bolji pristup EU fondovima, kao i za povećanje apsorpcione moći i korišćenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta.