Vlada TK: Za podršku mladima 330.000 KM

0
190
Vlada Tuzlanskog kantona započinje i nove oblike podrške mladim osobama

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za podršku mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 KM.
Planirano je da ove godine Vlada TK podrži mlade osobe subvencioniranjem kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje troškova za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, finansiranjem i sufinansiranjem projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškova njegovog održavanja, te podršku omladinskom poduzetništvu na području TK.
U odnosu na prethodnu, ove godine Vlada je predvidjela novi oblik podrške, a radi se o saradnji sa Investicijskom fondacijom ‘Impak’ u pogledu realizacije i daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području nerazvijenih/manje razvijenih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat podržala je i Vlada Švicarske, a radi se o inkubatorima poslovnih ideja na području TK sa ciljem pružanja podrške očuvanju postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata.
Vlada TK je, između ostalog, danas utvrdila i koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec mart 2020. godine u iznosu 1,00. Riječ je o mjesečnoj novčanoj naknadi nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 4 KM.
Vlada je prihvatila i informaciju nadležnih ministarstava i drugih nadležnih institucija iz oblasti zdravstva o analizi stanja i poduzimanja konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom uzrokovanom korona virusom, te ih je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.