Vlada TK: Zabranjene posjete domovima za stare, policijski sat od 21 do 5 sati

0
422
Za samo/zapošljavanje boračkih kategorija Vlada TK je planirala dva miliona KM

Kako bi odgovorila na novonastalu epidemiološku situaciju, te smanjila mogućnosti za širenje koronavirusa, Vlada Tuzlanskog kantona je danas usvojila naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK te, kretanje stanovništva na području ovog kantona ograničila u vremenu od 21 do 5 sati ujutro narednog dana.
Iz zabrane kretanja u spomenutom periodu izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije Covid na području TK, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.
Naredbom je predviđeno da uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije Covid, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje tokom policijskog sata. Ove naredbe se primjenjuju od 20. marta, a važe do 29. marta 2021. godine.
Današnjom naredbom do daljnjeg su zabrane posjete domovima za stare i iznemogle osobe na području Tuzlanskog kantona.

Brži angažman medicinskog osoblja

U cilju omogućavanja bržeg angažovanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, kao odgovor na aktualnu epidemiološku situaciju, Vlada TK je danas izmijenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu.
Ovom izmjenom produžen je rok prijema u radni odnos radnika bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja sa 120 dana na period do 6 mjeseci. Time je olakšano zapošljavanje potrebnog medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, posebno imajući u vidu da se za četiri mjeseca nije mogla steći potrebna praksa za rad u Covid bolnicama za vrijeme vanrednog stanja. Današnjom izmjenom menadžmentu ustanova iz oblasti zdravstva se omogućava da zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme efikasno djeluju s ciljem angažmana dodatnog medicinskog kadra, za potrebe liječenja stanovništva Tuzlanskog kantona oboljelog od zarazne bolesti Covid-19.