Vlada USK: Za poticaj razvoja male privrede 4 miliona KM, a za poticaj turizma 2 miliona KM

0
616
U Bihaću održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Vlada Unsko-sanskog kantona je na današnjoj sjednici u Bihaću podržala prijedlog Ministarstva privrede o ovogodišnjem Programu poticaja razvoja male privrede na području USK.
Programom su utvrđene poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede, te prioriteti i kriteriji poticaja razvoja male privrede u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a za ovaj program planiran je iznos od 4 miliona KM.
“Ciljevi definisani ovim Programom realizirat će se kroz mjere jačanja konkurentnosti subjekata male privrede-pravna lica i poticaje obrtima”, kazala je ministrica privrede Samra Mehić.
Vlada USK je danas usvojila i Programa poticaja razvoja turizma za 2022. godinu. Programom su utvrđene poticajne mjere i aktivnosti te prioriteti i kriteriji poticaja razvoja male privrede u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti kao i pružanje podrške nezaposlenim licima u pokretanju biznisa u oblasti turizma.
Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti turizma iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede za 2022. godinu, po usvojenom Programu poticaja razvoja turizma, planirano je ukupno 2 miliona KM.
Vlada USK danas je dala saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli sredstava Privrednoj komori Unsko sanskog kantona za realizaciju 19. međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2022. te ovlastili ministricu privrede Samru Mehić da potpiše Ugovor o dodjeli 30.000 KM Privrednoj komori za sufinansiranje organizacije ovogodišnjeg Ekobis-a.
Vlada Kantona donijela je i Odluku o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2022.-2027. godine.
Danas usvojenom Odlukom o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu budžetskih sredstava za grantove drugim nivoima vlasti iz budžeta resornog ministarstva za projekte iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša lokalnim zajednicama biće raspoređeno 230.000 KM.
Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada USK donijela je Odluku o Programu utroška dijela sredstava granta za raseljena lica, readmisiju i socijalno stanovanje. Iz Budžeta USK za 2022. godinu za programe nužnog smještaja raseljenih lica planirano je 49.695 KM.