Vlada ZDK će refundirati dio plate za mart i cijelu platu za april radnicima firmi kojima je zabranjen rad

0
628
Donošenjem zakona ujednačena prava žena-majki koje su zaposlene i koje nisu zaposlene

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravilo je spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) da prihvati i relaizira neke od hitnih mjera koje je predložilo UPFBiH s ciljem pomoći privrednim subjektima da lakše prevaziđu krizu izazvanu pandemijom korona virusa.
Na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK podržalo realizaciju mjera predloženih od strane Ministarstva za privredu ZDK, koje je tražilo UPFBiH. Prva mjera koja će hitno biti realizirana je isplata plata za uposlenike privrednih subjekata kojima je zabranjen rad naredbom Federalnog štaba civilne zaštite na način da se plaće za mart finansiraju u iznosu od 50%, a za april 100%.
Druga usvojena hitna mjera je usmjerena na očuvanje likvidnosti preduzeća na način da se formira fond koji će isto omogućiti, a da Ministarstvo privrede vodi računa kroz program utroška sredstava da kreditno garancijski fond koji već ima ZDK, kao i fond koji će se formirati omogući sufinansiranje iznosa kamate za povučena sredstva, što će omogućiti privrednicima da povlače sredstva bez kamate i sa grejs periodom.
Također, ESV ZDK je zatražilo da Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK preispita Pravilnik o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK od 23. marta ove godine i da isti povuče za vrijeme važenja stanja prirodne nesreće izazvane korona virusom, a da prilikom izrade novog Pravilnika konsultuje i reprezentativno Udruženje poslodavaca FBiH.