Vlada ZDK: Od septembra porodiljske mjesečne naknade 1.000 KM

0
283
Donošenjem zakona ujednačena prava žena-majki koje su zaposlene i koje nisu zaposlene

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.
Donošenjem ovog zakona ujednačena su prava žena-majki u radnom odnosu i žena-majki koje nisu u radnom odnosu, odnosno omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje predmetnih prava na području ZDK.
“U prijedlogu je predviđeno da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje. Prijedlog predviđa i da se novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini od 1.000 KM mjesečno najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta”, izjavila je ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.
Predviđeno je da se naknada ženi-majci zaposlenoj i nezaposlenoj koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete uvećava 20 posto za svako rođeno dijete.
“Dodatak na djecu ostvarivat će se primjenom federalnog zakona i isplaćivat će se iz budžeta Federacije BiH, od oktobra 2022. godine”, navodi ministrica Sinanović.
Predviđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama ZDK, a počet će se primjenjivati od 1.9.2022. godine.
Centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu će po službenoj dužnosti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, zamijeniti postojeća rješenja novim rješenjima i ista uskladiti sa novim zakonom za period od stupanja na snagu ovog zakona do isteka perioda navršene godine dana djeteta, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.