Vlada ZDK usvojila Prijedlog budžeta za 2021., u odnosu na prošlogodišnji veći za 2%

0
341
Donošenjem zakona ujednačena prava žena-majki koje su zaposlene i koje nisu zaposlene

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na današnjoj sjednici utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog budžeta ovog kantona za 2021. godinu, kojim su planirani prihodi u iznosu od 401.266.000 KM. U odnosu na prošlogodišnji, budžet je veći za 2 posto.
“Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje izdvajanja za sektor zdravstva gdje smo za borbu protiv virusa Covid-19 opredijelili ukupno 9 miliona KM. Također, povećan je i budžet Ministarstva za boračka pitanja radi implementacije u punom kapacitetu Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce”, rekao je ministar finansija Josip Lovrić.
Planirani prihodi manji su za 17 posto u odnosu na prošlu godinu, zbog negativnih posljedica pandemije koronavirusa, tako da se očekuje pomoć sa viših nivoa vlasti.
Lovrić je naglasio da je Vlada poduzela sve korake kako bi se smanjili rashodi u budžetu. Materijalni troškovi smanjeni su za 10 posto, nisu planirani značajniji kapitalni transferi i ulaganja, dok će se namjenska sredstva trošiti u skladu sa važećim propisima.