Vladi HNK ustupljene ovlasti u Salus Hotelu Stella Neum

0
1413
Salus Hotel Stella u Neumu prelazi u nadležnost Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Sporazum o ustupanju ovlasti u HUTP Salus Hotel Stella d.o.o. Neum na osnovu kojeg će Federalna vlada biti brisana u registru Suda kao vršilac ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, a upisana Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je donijela dopunu odluke o utvrđivanju liste privrednih društava kojom je neumski HUTP Salus Hotel Stella uvrstila u listu društava nad kojima ovlasti i obaveze po temelju državnog kapitala vrši Vlada HNK. Da bi ove promjene bile izvršene u registru Općinskog suda u Mostaru potrebno je da Vlada HNK s Vladom FBiH zaključi Sporazum o ustupanju ovlasti u ovom privrednom društvu, na osnovu kojeg će Vlada FBiH biti brisana u registru Suda kao vršilac ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, a upisana Vlada HNK.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma sačinilo je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju ovlasti u HUTP Salus Hotel Stella d.o.o. Neum.