VMBiH dalo zeleno svjetlo za projekat unapređenja zdravstvenog sistema

0
287
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 75 miliona američkih dolara.
Naglašeno je da delegacija BiH treba da tokom pregovora za zaključivanje ovog sporazuma istakne potrebu smanjivanja planiranih previsokih troškova upravljanja i monitoringa projekta u iznosu od oko pet miliona dolara, jer bi se ta sredstva mogla usmjeriti za razvoj zdravstvenih ustanova u BiH.
Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje, kao ključnu zajedničku temu. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH.
Riječ je o veoma povoljnom zajmu sa rokom otplate do 35 godina, s alokacijom na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će se dogovoriti tokom pregovora.

Planirane rutne naknade

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda na osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Riječ je o planiranim sredstvima u ukupnom iznosu 67.722.589 KM, uključujući troškove Eurokontrola u iznosu 3.991.629 KM.
Korisnici prihoda od rutnih naknada su Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH.
Izvan Bosne i Hercegovine korisnik rutnih naknada je Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (CCL) za pružanje usluga vazdušne navigacije u delegiranom dijelu vazdušnog prostora.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH danas je za direktora Instituta za akreditovanje BiH imenovalo Dražena Primorca, a za zamjenika direktora Vasilija Hamovića na period od pet godina, kao najbolje rangirane kandidate u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, nakon završenog konkursa.
Na sjednici je za direktora Kancelarije za zakonodavstvo imenovan Džemail Ćibo na mandat od pet godina, a u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, kao najbolji kandidat, nakon završene procedure Javnog konkursa.