VMBiH donijelo odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa

0
520
Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je danas Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2022. godine.
Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
Vijeće ministara BiH danas je donijelo i Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2022. godinu. Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, čime se omogućava uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.