VMBiH donijelo Odluku o raspodjeli sredstava iz programa ’EU za zdravlje’

0
355
Ukupni iznos grant sredstava za program ’EU za zdravlje’ je 13,77 miliona eura

Vijeće ministara BiH danas je donijelo Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava iz programa posebnih namjena ’EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Covida-19 u Bosni i Hercegovini’, sa ukupnim iznosom grant sredstava od 13.775.280 eura.
Sredstva se dijele po principu 62% za Federaciju BiH i 38% za Republiku Srpsku. Po 2,5% od sredstava namijenjenih bh. entitetima biće dodijeljeno Brčko Distriktu BiH. Finansijska sredstva dodijeljena Federaciji BiH biće raspoređena po principu 50% Federaciji BiH, a 50% za deset kantona.
Iz ukupnih sredstava granta biće izdvojeno 40.000 eura za aktivnosti vidljivosti i komunikacije programa posebnih namjena pod nazivom ’EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Covida-19 u BiH’. Ova sredstva će biti raspoređena na sljedeći način: Ministarstvu civilnih poslova BiH 7.000 eura, Federaciji BiH 19.948,50 eura, Republici Srpskoj 12.226,50 eura i Brčko Distriktu BiH 825 eura.
Finansijska sredstva iz ovog programa realizuju se u skladu sa Ugovorom o grantu za spoljne akcije Evrope unije, zaključenog između Ministarstva civilnih poslova i Evropske komisije. Od ukupnog iznosa sredstava dodijeljenog Bosni i Hercegovini najveći dio, oko 85%, odnosiće se na kupovinu vakcina, dok će preostalih oko 15% sredstava biti iskorišteno za kupovinu vakcinalnog materijala i opreme.