VMBiH: Migrante smjestiti na lokaciju ‘Bira’ u Bihaću

0
473
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici razmotrilo je aktuelnu migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini s ciljem iznalaženja hitnih rješenja za smještaj migranata koji se trenutno nalaze na lokalitetu ‘Lipa’.
Kako je lokaciju bivše tvornice ‘Bira’ u Bihaću Vijeće ministara BiH svojom Odlukom od 11. marta 2019. godine odredilo kao privremeni prihvatni centar za smještaj migranata, Vijeće ministara BiH izričito poziva vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciju ‘Bira’, saopćeno je.

175 hiljada za Crveni krt/križ BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 175 hiljada KM granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za izgradnju kapaciteta i opremanje hitnog operativnog centra u Sarajevu.
Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo s budžetske pozicije ‘nabavka materijala’, a ušteđeni novac će sada biti preusmjeren Društvu Crvenog krsta BiH, s ciljem poboljšanja komunikacije i koordinacije u strukturi Društva Crvenog krsta/križa.

Nastavlja se višegeodišnji projekat za OSBiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa periodom realizacije 2016. – 2018. godine. Na ovaj način produžen je rok za provođenje ovog projekta do 2022. godine.
Takođe, Ministarstvo odbrane je predložilo, a Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH sa periodom realizacije 2016. – 2018. godine. Sredstva u iznosu od 3,3 miliona KM biće obezbijeđena prestrukturisanjem budžetskih sredstava iz 2020. godine, dok će 5.844.000 KM biti obezbijeđeno iz budžeta institucija BiH u periodu 2021. – 2022. godina, do kada će se provoditi ovaj projekat.
Odobravanjem prestrukturisanja sredstava smanjiće se zahtjevi za obezbjeđenjem dodatnih sredstava iz budžeta i omogućiti daljnja modernizacija Oružanih snaga BiH.