VMBiH: Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena oprema za proizvodnju

0
863
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, danas je donijelo Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina radi usklađivanja s odgovarajućim carinskim propisima Evropske unije.
Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema koja je ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igre na sreću, zatim oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće prizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjivanje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.
Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je i roba za vojne i policijske, kao i kazneno- popravne ustanove, koju u potpunosti finansiraju donatori, zatim roba koja se uvozi u svrhu deminiranja, roba za projekte obnove i rekonstrukcije BiH, ako je projekt usvojilo Vijeće ministara BiH i u potpunosti ga finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj, a manjim dijelom se finansira iz budžeta.
Oslobađa se i oprema namijenjena vatrogastvu i civilnoj zaštiti u svrhu zaštite i spašavanja, kao i imovina fizičkog lica ukoliko prenosi svoje uobičajeno prebivalište ili boravište iz druge države u BiH, kao i roba koju je naslijedilo u drugoj državi. Također se oslobađa i roba koja se uvozi povodom sklapanja braka – svadbena oprema, pokloni i predmeti domaćinstva koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge države u BiH.
Istovremeno, plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni su školska oprema, obrazovni materijali te roba za potrebe određenih kategorija stanovništva, poput slijepih osoba, prilagođena za obrazovanje i njihov daljnji razvoj.
Također, Odlukom je propisano da putnik, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, u ličnom prtljagu može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina u vrijednosti do 600 KM, umjesto dosadašnjih 200 KM, čime se vrši usklađivanje s propisima u Evropskoj uniji gdje iznosi 300 eura. Pri tome su jasno definirana količinska ograničenja za duhan i duhanske proizvode te alkohol i alkoholna pića.
Vijeće ministara BiH danas je usvojilo iProgram ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2018-2020. godinu, koji sadrži srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, uključujući fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.
Novi ERP uz određene dopune predsjedavajućeg i ministara bit će upućen Evropskoj komisiji do kraja januara ove godine.
Vijeće ministara usvojilo je i revidiranu okvirnu Strategiju razvoja nauke u BiH do 2022. godine.
U Strategiju je ugrađeno novo poglavlje ‘BiH u evropskom istraživačkom prostoru – ERA prioriteti, implementacija u BiH’, a posebna pažnja posvećena je inovacijama putem poglavlja ‘Povezanost nauke i privrede’. Provođenje ove strategije pozitivno će se odraziti na oblasti privrede, obrazovanja i kulture u našoj zemlji.
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture. Cilj je stvoriti uvjete za novo povećanje kvota za izvoz ribe iz BiH, nakon što je Dodatnim protokolom uz Privremeni trgovinski sporazum BiH i Evopske komisije početkom 2017. omogućeno povećanje kvota za bescarinski izvoz ribe s tadašnjih 120 na 700 tona ribe te izvoz još 120 tona ribe uz određenu carinu.