VMBiH: Osigurano 39 miliona eura zajma za zapošljavanje

0
155
Održane dvije vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za Drugi projekat podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 39 miliona eura.
Sredstva će biti usmjerena za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, od čega će 25 miliona eura biti alocirano na Federaciju BiH, a 14 miliona eura za Republiku Srpsku.
Cilj ovog projekta je povećanje zapošljavanja putem javnih poziva entitetskih zavoda za zapošljavanje. Rok otplate zajma je 32 godine uz grejs period od sedam godina.
Riječ je o drugom projektu podrške zapošljavanju koje finansira Svjetska banka, nakon što je prvi zaključen početkom maja 2017 . godine u iznosu od 50 miliona eura.

Milion KM za saniranje posljedica zemljotresa u opštini Berkovići

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o izdvajanju milion KM za pomoć i podršku u saniranju posljedica razornog zemljotresa u opštini Berkovići. Ovom odlukom provodi se zaključak Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 27. redovne sjednice.
Opština Berkovići obavezana je da dostavi izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Dva miliona KM Fondu za povratak BiH

Vijeće ministara BiH danas je donijelo Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.
Ovom odlukom odobrava se preraspodjela sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2022. godinu, iz granta ’Finansiranje prava iz AneksaVII Dejtonskog mirovnog sporazuma’ u iznosu 2 miliona KM, u budžet Fonda za povratak BiH. Ova sredstva biće u funkciji realizacije projekata za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH.
Ranije su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta BiH i Fond za povratak BiH potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII.

Jednokratna pomoć zaposlenim u institucijama BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH u iznosu od 500 KM, a s ciljem ublažavanja posljedica značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena tokom 2022. godine.
Pravo na isplatu ove jednokratne pomoći nemaju članovi Predsjedništva BiH, zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara, rukovodioci i zamjenici rukovodilaca institucija BiH, imenovani savjetnici i lica koja u trenutku stupanja na snagu ove odluke nemaju status zaposlenih u institucijama BiH.
Sredstva za isplatu jednokratne pomoći biće osigurana iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 10.750.000 KM.