VMBiH podržalo regionalni sporazum o smanjenju cijene roaminga

0
1312
Potpuno ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu od jula 2021.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdilo je Prijedlog sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana.
Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH. Sporazum će biti potpisan tokom Digitalnog samita, koji će biti održan početkom aprila 2019. godine u Beogradu.
Ovaj sporazum stupa na snagu 1. jula 2019. godine, od kada će cijene usluga roaminga u zemljama regije postepeno smanjivati, a 2021. godine planirano je potpuno ukidanje.