VMBiH: Podržani projekti medicinskog kompleksa Banja Luka i unapređenja kvalitete zraka u BiH

0
157
Održana 4. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB) za Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka, vrijedan 75 miliona eura.
Cilj projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Univerzitetskog kliničkog centra RS, Fakulteta medicine i zdravstvene njege i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvaća medicinski fakultet i centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta 1.400 studenata.
Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanja visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana. Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na Republiku Srpsku.
Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 75 miliona eura, a domaća kontribucija i drugi izvori finansiranja iznose 30,783 miliona eura.
Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja januara 2029. godine.
Vijeće ministara BiH takođe je prihvatilo inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za pregovore radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unapređenja kvalitete zraka u BiH, vrijedan 50 miliona američkih dolara.
Cilj projekta je smanjenje emisija zagadivača zraka i stakleničkih plinova u sektorima grijanja stambenih objekata i prometa poboljšanjem upravljanja kvalitetom zraka i investicijama u četiri kantona u Federaciji BiH, i to Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom, na osnovi izražene želje da sudjeluju u ovom projektu.
Istodobno, jedna od komponenti ovog projekta, koja se odnosi na zelenu urbanu mobilnost za potporu tranziciji prometnog sektora prema niskim emisijama, bit će provedena u Kantonu Sarajevo, kao najvećem urbanom području u BiH.
Uz konzultacije s entitetskim vlastima, ovaj projekt će se prvo fokusirati na Federaciju BiH.