VMBiH u 2020. iz budžeta izdvojilo 40 miliona KM za pomoć zdravstvu

0
298
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 10 miliona KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.
Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61%, Republici Srpskoj 37% i Brčko distriktu 2%.
Još 13 miliona KM odobrilo je Vijeće ministara BiH današnjom Odlukom o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom virusa korona za kliničke centre, i to četiri miliona KM za Univerzitetski klinički centar u Banjoj Luci, po 3,5 miliona KM za Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te 1,5 milion KM za Univerzitetski klinički centar Tuzla i 500 hiljada KM za Javnu zdravstvenu ustanovu – bolnicu u Brčko distriktu BiH.
Ukupno je VMBiH u ovoj godini za zdravstveni sektor u entitetima i Brčko distriktu izdvojilo oko 40 miliona KM, jer je ranijom odlukom početkom oktobra odobreno 14.474.000 KM.

Ispunjavanje obaveza prema Grupaciji Svjetske banke

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva spoljnih poslova o visini kontribucije Bosne i Hercegovine u okviru usvojene IDA 19 Rezolucije – devetnaesto punjenje.
Data je saglasnost za uplatu 21.478 KM iz već odobrenih sredstava za tekuću godinu za izmirivanje međunarodnih obaveza BiH na osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, uključujući i finansijske institucije.
Ovom rezolucijom Međunarodne asocijacije za razvoj se predviđa povećanje sredstava radi punjenja resursa Asocijacije za nove finansijske angažmane za trogodišnji period, i to od 1. jula 2020. do do 30. juna 2023. godine.
Na ovaj način Bosna i Hercegovina nastavlja ispunjavati svoje obaveze prema Grupaciji Svjetske banke, čija je članica i Međunarodna asocijacija za razvoj.

Podrška sajamskim manifestacijama

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je raspoređeno 300.000 KM iz budžeta Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa pozicije Tekući grantovi za podršku organizatorima 18 sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji, usmjerenim na promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine.