VMBiH: Usvojena strategija upravljanja dugom BiH do 2020.

0
390
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na današnjoj sjednici usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2022. godine u skladu sa Akcionim planom za provođenje Reformske agende.
Na sjednici je usvojena i Informacija o prijedlogu saradnje između društva Orakl BH i Vijeća ministara BiH i zaključivanju Memoranduma o razumijevanju.
Ministarstvo komunikacija i transporta formiraće radnu grupu sastavljenu od svojih i predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Uprave za indirektno oporezivanje, koja će u saradnji sa Orakleom sačiniti analizu korištenja Orakl proizvoda u institucijama Vijeća ministara BiH, te predložiti efikasniji, transparentniji i efektivniji model upravljanja sa glavnim ciljem smanjenja ukupnih budžetskih troškova za Orakl proizvode koje koristi Vijeće ministara.
Rok za dostavljanje analize Vijeću ministara BiH je tri mjeseca od formiranja radne grupe.
Vijeće ministara BiH na ovaj način želi da podrži razvoj i unapređenje javne uprave, posebno u dijelu provođenja strateških dokumenata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.
Područja saradnje sa Orakl BH su, između ostalog, intenzivnija digitalna transformacija Vijeća ministara te unapređenje usluga i servisa za građane.
Predsjedavajući Vijeća minisatra Zoran Tegeltija upoznao je ministre da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdio imenovanje Selme Cikotića za ministra bezbjednosti BiH.