VMBiH usvojilo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz izvještaja EK

0
912
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj, telefonski održanoj sjednici, usvojilo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.
Akcioni plan je sveobuhvatni cjelodržavni planski dokument i sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta. U Analitičkom izvještaju Evropska komisija je odredila 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u BiH trebaju ubrzano raditi, a što će Komisija procijeniti u narednom Paketu proširenja u proljeće 2020. godine.
U planiranju su sudjelovale 233 institucije sa svih nivoa vlasti.
Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere planirane su za nivo institucija Federacije BiH, od čega 93 zajedničke mjere, 205 mjera planirano je za nivo institucija Republike Srpske, od čega 86 zajedničkih mjera, 118 mjera planirano je od institucija Brčko distrikta BiH, od čega 61 zajednička mjera, 132 mjere planirane od institucija u kantonima, od čega 29 zajedničkih mjera.
Konstatovano je da je za 17 prioriteta potrebno definirati dodatne mjere, za šta su zadužene radne grupe za evropske integracije u sistemu koordinacije.
Vijeće ministara prihvatilo je održavanje Konstituence guvernera Svjetske banke/MMF-a u Bosni i Hercegovini u junu 2020. godine.
Utvrđen je i Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) za odobravanje finansijskog doprinosa – donacije u maksimalnom iznosu 3,8 miliona eura za projekt ‘Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci’.