Vodeće logističke kompanije u svijetu tokom pandemije tržišno porasle za 83%

0
566
Izvor: Buyshares.co.uk; Yahoo Finance

Većina preduzeća u različitim sektorima imala je pad tržišne kapitalizacije uslijed pandemije koronavirusa koja je srozala svjetsku ekonomiju. Međutim, uvid u dionice nekih logističkih kompanija pokazuje da je ta industrija u određenoj mjeri napredovala tokom pandemije.
Prema podacima koje je objavio BuyShares.co.uk, kumulativna tržišna kapitalizacija vodećih deset trgovačkih logističkih kompanija u svijetu na godišnjoj osnovi porasla je za 83,27%. Do zatvaranja tržišta 24. avgusta 2020. ove kompanije imale su ukupnu tržišnu kapitalizaciju od 2,25 biliona dolara.
Ove kompanije su 2020. godinu počele s kumulativnom tržišnom kapitalizacijom od 1,23 biliona dolara, što za osam mjeseci ove godine predstavlja rast od 1,02 biliona dolara. Većina tih kompanija ima sjedište u Sjedinjenim Državama i Aziji.
Japanski SG Holding imao je najveću tržišnu kapitalizaciju od 1,56 biliona USD (podaci od 24. avgusta), što je rast od 100,05% u odnosu na 781,3 milijarde dolara s početka ove godine.
S druge strane, XPO Logistics ima najmanje tržišnu kapitalizaciju od 7,85 milijardi USD, što predstavlja rast od 7,09% od početka godine.
Izvještaj je pokazao da je strateška uloga logističkih kompanija u svijetu tokom pandemije Covid-19 značajno doprinijela rastu njihove tržišne kapitalizacije.