Volvo Cars: Smanjiti karbonske emisije za 40% do 2025. godine

0
1039
Kompanija Volvo Cars će u okviru novog ambicioznog klimatskog plana znatno smanjiti emisije karbona

Kompanija Volvo Cars počinje sa provođenjem jednog od najambicioznijih planova u automobilskoj industriji, kojim do 2025. godine namjerava smanjiti svoj karbonski otisak za 40 posto u cjelini, u odnosu na 2018. godinu. To je prvi, odlučujući korak kompanije Volvo Cars na putu da do 2040. godine postane klimatski neutralna.
Plan obuhvata konkretne mjere u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine koji se zalaže za ograničenje globalnog zagrijavanja na 1,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa.
Ambicije kompanije Volvo Cars koje želi da ostvari do 2040. godine sežu dalje od smanjenja emisija plinova potpunom elektrifikacijom, što je još jedna oblast u kojoj kompanija prednjači. Volvo Cars će se posvetiti oblasti emisija karbona u okviru svoje proizvodne mreže, svojih širih aktivnosti i lanca isporuke, kao i u okviru recikliranja i ponovne upotrebe materijala.
Jedan od kratkoročnih koraka kompanije Volvo Cars na putu ka zadatom cilju jeste implementacija serije ambicioznih, momentalnih mjera u zalaganju za sveobuhvatno 40% smanjenje karbonskog otiska po vozilu do 2025. godine, u odnosu na 2018. godinu. Kompanija se također zalaže za to da do tada postigne klimatsku neutralnost svoje svjetske proizvodne mreže.
“Svoju kompaniju mijenjamo primjenjujući konkretne mjere, a ne simboličkim obećanjima. Volvo Cars će svoje sile usmjeriti u oblasti nad kojima ima kontrolu, dakle na svoje postupanje i emisije plinova naših vozila. Svoje snabdjevače i energetski sektor ćemo pozvati da nam se pridruže u zalaganjima za klimatski neutralnu budućnost”, izjavio je Håkan Samuelsson, izvršni direktor Volvo Cars-a.
Da bi do 2025. godine ostvarila 40-postotno smanjenje svog karbonskog otiska, kompanija je zacrtala brojne visoke ciljeve za različite oblasti rada. Zastupljenost potpuno električnih vozila u visini od 50% globalne prodaje je prioritetni cilj koji je postavljen do 2025. godine i predstavljat će 50% smanjenje emisija karbona po vozilu u odnosu na 2018. godinu.
Drugi kratkoročni ciljevi su 25% smanjenje emisija CO2 u globalnom lancu isporuke do 2025. godine, 25% udio reciklirane plastike u novim vozilima marke Volvo do 2025. godine i 25% smanjenje emisija karbona u sveobuhvatnom postupanju kompanije, uključujući i proizvodnju i logistiku.
Volvo Cars je prvi konvencionalni proizvođač vozila koji se obavezao na sveobuhvatnu elektrifikaciju svog voznog parka i napuštanje proizvodnje vozila koja pokreće samo motor s unutrašnjim sagorijevanjem. Od ove godine nadalje će svako novo vozilo Volvo biti elektrificirano, a upravo na tržište stiže i prvo potpuno električno vozilo XC40 Recharge.
XC40 Recharge je prvo vozilo iz nove serije Recharge. Naziv Recharge će obuhvatati sve modele Volvo s potpuno električnim ili plug-in hibridnim pogonom. Kompanija Volvo Cars serijom Recharge želi dodatno povećati prodaju svojih elektrificiranih vozila te na različite načine podstaći vozače plug-in hibrida da, u što je moguće većoj mjeri, koriste način Pure.
___________
*Grupa Volvo Cars je u 2018. ostvarila dobit iz poslovanja u iznosu od 14.185 milijardi švedskih kruna, a prihodi su iznosili 252.653 mlrd kruna. Globalna prodaja u 2018. iznosila je rekordnih 642.253 automobila, ili za 12,4% više nego u 2017. godini.